over Huub Pollmann

Na een lange/eerste periode bij diverse middelgrote architectenbureau’s gewerkt te hebben als projectarchitect, ben ik zo’n tien jaar geleden gestart met architectenbureau Pollmann. Nu werk ik vanaf de eerste initiatieffase tot en met de oplevering en nazorg intensief aan mijn projecten. Dit is niet alleen voor mij interessant ook de opdrachtgever heeft hier profijt van doordat hij gedurende het gehele project een vast aanspreekpunt heeft. Ik ben heel betrokken bij mijn werk en voel mij tevens als een vis in het water. Mijn technische opleiding aan de HTS-Arnhem en architectuuropleiding TH-Delft komen nu heel goed van pas.

Als projectarchitect heb ik mij veelzijdig en breed kunnen ontwikkelen. Naast woningbouw en utiliteitsbouw heb ik veel projecten gerealiseerd in de gezondheidszorg, zowel als architect als interieurarchitect. Bovendien heb ik mij naast woningbouw en utiliteitsbouw gespecialiseerd in winkelcentra, zorg-en recreatiecentra. Deze veelzijdigheid zorgt vaak voor nieuwe inzichten en inventieve oplossingen.

De afgelopen jaren ben ik mij meer gaan verdiepen in Duurzaam Bouwen, omdat ik ervan overtuigd ben dat je als architect veel kan bijdragen aan milieuvriendelijke oplossingen in de bouw. Mijn belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn energieneutrale en flexibele ontwerpen waarbij het hergebruik van materialen een grote rol speelt (Cradle to Cradle (C2C)). Ik heb in het bestuur gezeten van de Stichting Dubonetwerk Arnhem-Nijmegen, mede om een visie op korte en lange termijn te kunnen ontwikkelen. Ook ben ik betrokken geweest bij de vereniging DNAindeBouw. Integrale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van Duurzaam Bouwen zijn hierbij grote aandachtspunten geweest.

Met ons eigen samenwerkingsverband DuurzaamBouwenArnhem ontwikkelen we op dit moment een pilotproject voor een energieneutrale woning. SlimBouwen en integrale samenwerking komen hierbij volledig tot hun recht. DBA vormt voor mij ook een aanvullend netwerk bij advisering en planuitwerking.

Gaat u met mij in zee dan krijgt u een verantwoord plan met veel wooncomfort en toekomstwaarde.