werkwijze

De start
Wilt u uw woning opknappen of uitbreiden? Ik ga graag met u de uitdaging aan om samen een prachtig betaalbaar en functioneel plan te maken. In een kennismakingsgesprek kan ik een en ander nader toelichten. Op mijn site ziet u talloze mooie voorbeelden van succesvolle uitbreidingen en/of renovaties van woningen.
Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 kunt u bovendien profiteren van de verlaging van 15% BTW op het honorarium van de architect en aannemingssom van de aannemer.

De Kennismaking
In een vrijblijvend oriënterend gesprek wil ik graag met u kennismaken en uw programma van wensen doornemen. Ik ben heel benieuwd wat uw ideeën en voorbeeldplannen zijn. Na een bezoek aan de locatie geef ik een korte toelichting over het te volgen stappenplan. Tevens kan ik u indien u dat wilt mijn portfolio met recente projecten laten zien. Zo krijgt u een indruk van mijn werkwijze en gerealiseerde projecten. Is er een klik, dan ga ik graag met u aan de slag.

Het Ontwerpproces
Met uw wensen en referentiebeelden ga ik aan de slag. Ik controleer of de ideeën passen binnen het bestemmingsplan. U krijgt een aantal voorstelschetsen te zien. Deze schetsen worden uitvoerig met u besproken, alle reacties op een rij gezet en de beste keuze wordt uitgewerkt. U krijgt zo een beter beeld, van alle mogelijkheden. Aan de hand van dit schetsplan kan ik een globale kostenindicatie geven. Met mijn stappenplan geef ik aan welke werkzaamheden ik voor u zou kunnen verrichten. Uiteraard leg ik uit wat de kosten per stap zijn. U geeft aan van welke diensten u gebruik wenst te maken.

De Vergunningaanvraag
In de planuitwerking gaan we van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Samen kunnen we bekijken welke maatregelen we nemen om uw woning energiezuiniger te maken. U verhoogt daarmee het wooncomfort en uw energielasten worden enorm verlaagd. Het plan wordt dan verder bouwkundig en installatietechnisch uitgewerkt. Ook het elektraplan wordt uitvoerig doorgenomen, t.w. stopcontacten, lichtschakelaars en energiezuinige verlichting. Het plan wordt getoetst aan de eisen van de overheid. Dit zijn o.a. de eisen van het bouwbesluit. Als het gevelbeeld verandert, voer ik een voorbespreking met de welstandscommissie. De wensen van de commissie worden meegenomen bij het indienen van de omgevingsaanvraag bij uw gemeente. Omgevingsvergunning was voorheen bouwvergunningsaanvraag.

De Aanbesteding
Als het plan is ingediend selecteer ik met u een drietal geschikte aannemersbedrijven voor het uitbrengen van een gespecificeerde open begroting. Van de aannemers wordt verwacht, dat zij het werk zullen uitvoeren volgens de eisen van Stichting Bouwgarant. Bij faillissement bent u verzekerd, dat een andere aannemer zonder meerkosten het werk afmaakt. Aan de hand van een nauwkeurige analyse van de offertes bespreken we welke aannemer met het beste aanbod komt voor een goede prijs-kwaliteitsverhouding. De gekozen aannemer wordt op de hoogte gesteld en eventuele bezuinigingen besproken.

De Uitvoering
Na goedkeuring van de omgevingsaanvraag en overeenstemming in de prijs-en contractvorming wordt overgegaan tot de gunning van het werk. De gunning is de opdrachtverlening aan de aannemer. Als u het wilt, kan ik de bouwwerkzaamheden voor u begeleiden. In korte bouwvergaderingen worden afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd. Indien u dit wenst controleer ik de ingediende rekeningen en de eventuele extra opgedragen werkzaamheden.

En de oplevering en nazorg
Als de aannemer klaar is, wordt het werk aan u opgeleverd/overgedragen. Bij de controleronde wordt een lijst met resterende punten opgesteld. In overleg met de opdrachtgever en de aannemer wordt een termijn vastgesteld, waarbinnen de overige  punten opgelost worden. Tevens wordt de eindafrekening van de aannemer gecontroleerd en akkoord bevonden.

De BNA + regelingen
Architectenbureau Pollmann is aangesloten bij de BNA. (Bond van Nederlandse Architecten) Bij particuliere opdrachten maak ik gebruik van de CR-2006. (Consumenten-regeling 2006) Hierin wordt vastgelegd hoe wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect worden vastgelegd.

Vragen
Bent u geïnteresseerd in de werkwijze en de oplossingen van Architectenbureau Pollmann neemt dan gerust contact op en ik zal u verder helpen. Ik ben te bereiken op: 026 3514 358 of 06 8105 6234.