in de praktijk

Om tot de realisatie van een huis of een gebouw te komen is het van belang om in duidelijke fases te werken. Vooral het begin en het eind van een fase vragen om een zorgvuldige aanpak. Van ieder overleg maak ik een kort verslag waarbij in een oogopslag duidelijk wordt wat er is afgesproken en welke knopen nog doorgehakt moeten worden. De initiatieffase bestaat vooral uit luisteren, analyseren en goed formuleren wat het programma van eisen is maar ook wat voor kwaliteiten de opdrachtgever voor ogen heeft. Tijdens de ontwerpfase werk ik verschillende modellen uit waar in goed overleg de beste oplossing uit gekozen wordt. Om er goed over te kunnen praten maak ik een maquette. In de bestekfase en bij de uitvoering voer ik zelf de directie en werk ik waar nodig met specialisten die ik in een vroeg stadium bij het plan betrek.